• 0

Ozon / Purusaqua

Ozon voor de waterbehandeling van een Koi vijver

Last van een gele gloed in uw vijverwater? Groeien uw koi slecht of heeft u vaak last van zieke koi? Ozon kan u van al deze problemen verlossen.

Door het gebruik van een ozon installatie worden stoffen verwijdert uit uw vijverwater die zeer lastig met andere methodes te verwijderen zijn. Met behulp van ozon wordt uw vijverwater glashelder, witte koi zien er dan ook echt wit uit! Naast het verwijderen van kleurstoffen is een ozon systeem ook zeer goed in te zetten om de ziektedruk in een vijver te verlagen. Ozon doodt bacteriën, parasieten, schimmels en virussen, zodoende is ozon instaat om de ziektedruk te verlagen. Met behulp van ozon is ook een hogere groei van uw koi te verwezenlijken, ozon breekt namelijk ook hormonen en feromonen af.

koi
Voordelen:

Hieronder ziet u de voordelen nogmaals op een rij:

 • Verwijderen van kleurstoffen.
 • Doden van bacteriën, parasieten en virussen.
 • Verwijderen van hormonen en feromonen, resulteert in een hogere groei.
 • Laat pure zuurstof achter als reststof.
 • Onderdrukken van nitriet pieken.

Ozon kan zeer goed worden ingezet bij het filteren van een vijver, een vijver kan echter niet alleen met behulp van ozon gefilterd worden. Er zal altijd een filtersysteem noodzakelijk zijn bij het gebruik van ozon.

Naast de bovengenoemde toepassingen zijn er nog tal van andere voordelen van het gebruik van ozon op vijvers. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. info@mpkoi.nl

Watertechniek

Tol Watertechniek ontwikkelt en bouwt zelf een grote diversiteit aan ozon gerelateerde apparatuur. Onder meer ozongeneratoren, ozonreactoren, meet apparatuur, etc. Bij de oprichting van Tol Watertechniek richtte het bedrijf zich uitsluitend op waterbehandeling en het gebruik van ozon hierbij. Purusaqua staat voor gezond water vandaar de naam Purusaqua voor onze eigen lijn van producten. Gaandeweg is het bedrijf zich echter steeds meer gaan richten op ozon en minder op waterbehandeling. Tegenwoordig worden onze producten dan ook gebruikt in veel meer takken dan alleen waterbehandeling. Luchtbehandeling en desinfectie van groentes, fruit en kritische oppervlakken zijn hier een aantal voorbeelden van.

Alle Purusaqua producten worden ontworpen met het oog op gebruikersgemak, lage operationele kostenen een lage onderhoudsinterval. Na de ontwikkeling worden Purusaqua producten eerste geruime tijd getest onder de meest zware omstandigheden. Alleen op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze producten garanderen. Met een Purusaqua product bent u er dan ook zeker van dat u een betrouwbaar product heeft aangeschaft. Gaat er onverhoopt toch iets defect dan zijn de onderdelen op voorraad en kunnen de producten snel worden gerepareerd.

Kortom, Purusaqua is een kwaliteitsproduct gemaakt in Nederland!

Uitleg van de diverse apparatuur

 • Uitleg over de ozongenerator
 • Uitleg over de ozon reactor
 • Uitleg over de werking van een luchtdroger
 • Uitleg over de zuurstofconcentrator
ozon
ozon
ozon
ozon
ozon

Ozongenerator

Ozongenerator

Een ozongenerator is een onmisbaar onderdeel van een ozoninstallatie, de ozongenerator zorgt ervoor dat zuurstof wordt omgezet in ozon. Een ozongenerator wordt ook wel een ozonator, ozonisator of ozoniser genoemd, dit zijn andere namen voor exact hetzelfde apparaat. Namelijk een apparaat wat ozon maakt uit lucht of zuurstof.

Zoals hierboven genoemd wordt ozon geproduceerd uit zuurstof, dit houdt niet in dat er pure zuurstof als voedingsgas gebruikt hoeft te worden. Lucht kan ook worden gebruikt als toevoergas, hier zit immers 21% zuurstof in. Elk type toevoergas heeft zo zijn voor- en nadelen. Het omzetten van zuurstof in ozon gebeurt in ozongeneratoren met UV licht of met hoogspanning. De laatste methode is veruit het meest gebruikt omdat het energieverbruik vele malen lager is.

Ozon opwekken met UV

Voor het effectief opwekken van ozon met behulp van UV is een korte golflengte nodig van 185nm. Hier zijn speciale lampen voor nodig. De welbekende UV lampen voor alg verwijdering hebben een golflengte van 254nm., Bij deze golflengte wordt ozon juist afgebroken tot zuurstof.
In theorie kan er met behulp van UV licht ongeveer 130 gram ozon opgewekt worden met 1 kWh. In de praktijk hebben ozongeneratoren die met UV ozon opwekken ongeveer 100 tot 150 watt nodig om 1 gram ozon op te wekken.
Deze methode heeft wel een voordeel, droge voedingslucht is niet noodzakelijk.

Voordelen:
 • Simpele constructie.
 • Geen droge lucht nodig als toevoergas.
Nadelen:
 • Zeer hoog stroomverbruik.
 • Lage ozonconcentratie.
 • Veel onderhoud (vervangen UV lampen).
Ozon opwekken met hoogspanning.

Tegenwoordig maken bijna alle ozongeneratoren gebruik van hoogspanning om ozon te genereren. In de volksmond noemt men dit ook wel “corona discharge” terwijl dit feitelijk een verkeerde term is. Corona discharge is gebaseerd op een elektrisch veld tussen 2 elektroden zonder dat hier een isolator tussen zit. In bijna alle commerciële ozongeneratoren wordt er wel gebruik gemaakt van een isolator. De juiste term is daarom geen “corona discharge” maar “dielectric barrier discharge”

Ozongeneratoren gebaseerd op hoogspanning zijn veel zuiniger, op droge lucht is er ongeveer 20 watt nodig per gram ozon. Op zuurstof ligt het verbruik zelfs rond de 10 watt per gram. Dit type ozongenerator moet een droog toevoergas hebben omdat vocht ervoor zorgt dat de ozon cel aangetast wordt.

De door ons verkochte ozongeneratoren werken allemaal met hoogspanning.

Voordelen:
 • Energie zuinig.
 • Hoge ozonconcentraties mogelijk (tot 14% gewicht).
 • Relatief goedkoop in onderhoud en aanschaf.
Nadelen:
 • Het toevoergas MOET droog zijn.
 • Voor optimale werking is zuurstof als toevoergas aan te raden.
Lucht als toevoergas

Lucht als toevoergas wordt voornamelijk gebruikt in kleinere ozongeneratoren tot +/- 10 gram ozon per uur. Dit type ozongeneratoren wordt veel gebruikt voor vijvers, zwembaden en spa’s omdat ze relatief goedkoop zijn. In de industrie wordt dit type ozongenerator nauwelijks gebruikt omdat de maximaal te behalen ozonconcentratie laag is, maximaal zo rond de 1%. (bij droge lucht)

Voor een goede werking moet de toevoer lucht gedroogd worden omdat het aanwezige vocht in de lucht zal zorgen voor de vorming van salpeterzuur, aanslag op de ozon cel en een lage ozonconcentratie (ozon opbrengst). Dit betekent dat er niet alleen droge lucht door de ozongenerator moet stromen als deze in werking is, ook als deze staat uitgeschakeld mag er geen vochtige lucht doorstromen! Als de ozongenerator uitstaat wordt er weliswaar geen salpeterzuur gevormd maar het vocht tast wel nog steeds de ozon cel aan!

Voordelen:
 • Lage inversteringskosten.
 • Simpel in gebruik.
Nadelen:
 • Relatief veel onderhoud nodig.
 • Lage ozonconcentratie.
 • Vochtige lucht zorgt voor drastisch lagere ozonopbrengst.
 • Ozongas bevat vervuiling zoals salpeterzuur.
 • Relatief hoog stroomverbruik.
Zuurstof als toevoergas

Ozongeneratoren die gebruik maken van zuurstof als toevoergas hebben doorgaans een ozonopbrengst van minimaal 10 gram. Bij kleinere ozongeneratoren is het maken van de benodigde zuurstof te kostbaar om het effectief in te zetten. Zuurstof gevoede ozongeneratoren komt men dan ook voornamelijk tegen in de industrie, bij grote zwembaden, dierentuinen en de aquacultuur. De ozon opbrengst van zuurstof gevoede generatoren is tot ongeveer 2 kg/hr. Dit soort ozongeneratoren wordt eigenlijk alleen gebruikt bij drinkwaterbereiding en afvalwaterzuiveringen.

Zuurstof geproduceerd door een zuurstof concentrator of afkomstig uit flessen heeft al een redelijk laag dauwpunt. Hierdoor is het meestal niet nodig om het toevoergas nog extra te drogen. De maximale ozonconcentratie die met zuurstof kunnen worden gehaald zijn zeer hoog, tot wel 14%. Dit maakt deze ozongeneratoren perfect geschikt voor desinfectie toepassingen.

Voordelen:
 • Zeer hoge ozonconcentratie (tot meer dan 14%).
 • Laag energieverbruik.
 • Weinig onderhoud benodigd.
 • Schoon ozongas.
Nadelen:
 • Hoge investering.
 • Zuurstof concentrator verbruikt redelijk veel energie, zeker bij kleinere systemen.
Vijver en zwembad

Voor vijvers en particuliere zwembaden zal vooral de kostprijs en het stroomverbruik van belang zijn. Voor deze toepassing is een ozongenerator gevoed met droge lucht de beste keuze. Een simpele luchtdroger bestaande uit een buis met droogkorrels is voldoende voor een goede werking.
 

Publieke zwembaden, dierentuinen en pretparken

Voor deze groep zal vooral het stroomverbruik en de onderhoudskosten van belang zijn. In de meeste gevallen is een lucht gevoede ozongenerator met een automatisch regenereerde luchtdroger de beste keuze. Bij waterpartijen groter dan +/- 200m³ is het doorgaans verstandiger om een op zuurstof gebaseerd systeem te kiezen.

ozon
Ozonreactor
ozon
Ozonreactor

De term ozonreactor is een verzamelnaam voor alle producten die worden toegepast om ozon in te mengen in water. Een ozonreactor is het belangrijkste onderdeel van een ozoninstallatie, zonder een goede ozonreactor zal de werking van een ozoninstallatie nooit optimaal zijn.

De werking van een ozonreactor

Alle ozonreactoren werken ruwweg op dezelfde manier. Er wordt een gasstroom die ozon bevat in de ozonreactor gebracht. Deze gasstroom wordt intensief gemengd met het water om het ozon de kans te geven om te reageren met vervuiling. Een goede ozonreactor zal het ozon daarom intensief mengen met het water om zo een lange contacttijd te behalen. Er zijn een aantal zaken die de effectiviteit van een ozonreactor verhogen:

 • Kleine ozonbellen (+/- 2mm, te klein is ook niet goed!).
 • Inmengen onder hoge druk.
 • Inmengen bij een lage watertemperatuur.
 • Optimale verhouding tussen water en ozon.
Hoe groot moeten de ozonbellen zijn?

Hierbij wil ik gelijk een mythe ontkrachten. Overal lees en hoor je dat ozonbellen zo klein mogelijk moeten zijn voor een optimale werking, je hoort getallen van 0,1mm tot 3mm. Ozongas (eigenlijk elk gas) wat in water wordt ingebracht is wisselt lastig uit van de gasbel naar het water. De snelheid waarmee de gasbel door het water beweegt speelt hier een grote rol. Bellen van 0,1mm bewegen nauwelijks in een waterkolom en wisselen daarom ook nauwelijks gas uit.

In gewone reactoren (afschuimers, hogedruk reactoren) is de optimale bellen grote rond de 2~2,5mm. Dit is ook afhankelijk van de flow door de reactor. Als de bellen kleiner zijn zullen deze niet omhoog stijgen in de waterkolom waardoor de het ozongas mee gevoerd zal worden in de uitvoer van de reactor. Bij grotere bellen is het contactoppervlak te klein.

Kijken we naar venturis en statische mixers dan mogen de bellen voor een optimale werking kleiner zijn, de bellen gaan namelijk toch wel mee in de waterstroom. Toch heeft het ook hier geen enkele nut om bellen van 0,1mm te produceren. Bij te kleine ozonbellen vindt er geen goede uitwisseling plaats van ozon. Het gaat wat te ver om dit hier volledig te beschrijven maar in het kort komt het op het volgende neer; De ozonbellen bestaan nooit uit puur ozon, meestal is het ozon gehalte tussen de 0,1% en 10%, de rest bestaat uit lucht of zuurstof. Als de bellen extreem klein zijn dan zal alleen het ozon aan de rand van de bel uitwisselen met water. Het ozon in het midden van de bel is niet instaat om naar de rand van de bel te bewegen. Er wordt dus maar een klein deel van de ozon opgelost in het water.

Zoals hierboven beschreven is het inbrengen van ozon belangrijk. Ook het verwijderen van de ozon uit het water is zeer belangrijk. Nu zijn er echter 2 verschillende “soorten ozon” in water; opgelost ozon en vrij ozon.

Vrij ozon

Vrij ozon is ozon wat nog in de gasbellen zit die in het water aanwezig zijn, dit zijn de bellen die in het water te zien zijn. Vrij ozon moet altijd verwijdert worden na een ozonreactor. Wordt dit niet gedaan dan zullen deze bellen vrij komen zodra ze de kans krijgen om uit het water te ontsnappen. Bijvoorbeeld in een zwembad of bassin van een dierentuin. Dit zal zich uiten in een de geur van ozon vlakbij de uitstroom van het met ozon behandelde water. Dit noemen we ook wel restozon.

Opgelost ozon

In sommige situaties (voornamelijk desinfectie) is het gewenst om opgelost ozon in het water te hebben. De desinfectie van oppervlakken en producten berust immers op het feit dat opgelost ozon zal reageren met verontreinigingen zodra het hiermee in contact komt. Daarom willen we in deze situatie zoveel mogelijk opgelost ozon in het water hebben.
Bij vijvers willen we juist geen opgelost ozon in het water hebben omdat het opgeloste ozon dan met van alles zal reageren in de het water zelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat vissen last van irritatie krijgen door opgelost ozon in het water. Bij zwembaden is een zeer kleine hoeveelheid opgelost ozon in het water gewenst, denk hierbij aan maximaal 0,05 mg/l.

We gaan nog even terug naar desinfectie met ozon, we willen nu juist veel opgelost ozon in het water. Dit is alleen mogelijk bij het inmengen van ozon gegenereerd uit zuurstof onder druk. Ook zal de ozonconcentratie in de gasfase hoog moeten zijn, anders is het niet mogelijk om een hoge ozonconcentratie in het water te krijgen.
Het inmengen van ozon onder druk is niet geheel zonder risico. Het met ozon behandelde water zal ergens worden gebruikt als spoelwater of iets dergelijks. Op dat moment zal de druk van het water atmosferisch zijn. Afhankelijk van de ozonconcentratie in het water zal het ozon ontgassen uit het water. In ruimtes waar mensen of dieren rondlopen moet men hier zeker rekening mee houden. De ozonconcentratie in de betreffende ruimte kan namelijk gevaarlijk hoog oplopen.
In situaties waar ozon onder druk wordt ingemengd en vervolgens weer naar atmosferische druk wordt teruggebracht moet daarom altijd een ozon meter aanwezig zijn. Deze meter meet de ozonconcentratie in de ruimte en geeft alarm bij overschrijding van een grenswaarde.

Eiwitafschuimer

Vooral bij dierentuinen en vijvers wordt dit type ozonreactor vaak gebruikt. Afschuimers zijn afkomstig uit de “zoutwater wereld”. Dit is ook waar ze het meest effectief zijn, in zoetwater heeft het naar mijn idee weinig nut om een afschuimer te gebruiken, toch zie je ze regelmatig op vijvers.
Als ozonreactor voldoen ze redelijk in zoetwater maar verwacht niet dezelfde resultaten als die in zoutwater worden behaald. Bij dierentuinen hebben ze hun nut inmiddels al lang bewezen maar vergis je niet, dit zijn vaak wel heel andere afschuimers zoals die op vijvers worden toegepast. Er zijn namelijk 2 verschillende soorten, de gravity afschuimer en de power afschuimer.

Gravity afschuimer

Dit is de welbekende variant die op vijvers wordt toegepast. Het water wordt boven in de afschuimer gepompt. Onder in de afschuimer zitten bruisstenen waar de ozon in het water wordt gebracht. De bellen stijgen door de waterkolom op totdat ze via het schuimcompartiment de afschuimer verlaten.

Hogedruk ozon reactor

De hogedruk reactor is een ozonreactor waarbij de ozon via een bruissteen in het water wordt gebracht. De ozonbellen zullen door de waterkolom omhoog stijgen waar ze opnieuw worden ingemengd. Hierdoor heeft een hogedruk reactor een hoog rendement en toch een lage tegendruk (1,5~2m).
Dit is de enige ozonreactor die restozon kan afgassen en toch onder het waterniveau kan worden geplaatst. Wel de voordelen van een power afschuimer en een venturi, maar niet de nadelen. Dit type ozonreactor wordt veelal toegepast op vijvers, zwembaden en bij dierentuinen. In mindere mate worden ze toegepast in de industrie.

Vijver

Voor vijvers zijn er een aantal ozonreactoren die toegepast kunnen worden. De gravity afschuimer, hogedruk ozonreactor en de statische mixer zijn de meest voorkomende. Een hogedruk ozonreactor of gravity afschuimer heeft de voorkeur om in te zetten. Beide opties zijn simpel in gebruik, hebben lage operationele kosten en hebben een voldoende rendement voor deze toepassing.

Luchtdroger
Luchtdroger

Het drogen van de toevoerlucht van ozongeneratoren wordt vaak gezien als een aanvulling, terwijl het eigenlijk noodzaak is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken moet er te allen tijde droge lucht door de ozongenerator stromen, zowel als deze is ingeschakeld maar ook als deze is uitgeschakeld!! Dit laatste wordt vaak vergeten.

Effect van vocht bij ozon opwekking

Dat er salpeterzuur gevormd wordt door de toevoer van vochtige lucht is de meeste mensen wel bekend. Dit gebeurd alleen als de ozongenerator is ingeschakeld. Op het moment dat de ozongenerator is uitgeschakeld gebeurt er iets anders wat minsten net zo schadelijk is. Het in de lucht aanwezig vocht zal condenseren in de ozoncel waardoor deze vochtig en plakkerig wordt.
Stof- en vuildeeltjes aanwezig in de lucht zullen hierdoor in de ozoncel blijven plakken. Op het moment dat de ozongenerator wordt ingeschakeld warmt de ozoncel op waardoor de vervuiling als het ware vast gebakken wordt in de ozoncel. Het salpeterzuur wat gevormd wordt zal zich met deze laag vermengen. Het resultaat is dat de ozoncel van binnen wordt “gecoat” met een zeer agressieve aanslag waardoor deze sterk wordt aangetast.

Handmatige luchtdrogers


De meest simpele luchtdrogers bestaan uit een buis gevuld met silicagel. Deze drogers worden veel gebruikt in de hobby sfeer. Deze drogers kunnen prima werken mits ze voldoende worden onderhouden. De onderhoudsinterval varieert doorgaans van enkele dagen tot hooguit enkele weken. De onderhoudsinterval wordt voornamelijk bepaalt door de hoeveelheid vocht in de lucht en door het gebruikte soort silicagel.
Er zijn vele varianten silicagel te verkrijgen elke met specifieke eigenschappen, waarvan de meest belangrijke eigenschap de dauwpunt verlaging is. Industrieel silica kan een dauwpunt verlaging halen van -70°C. De goedkope soorten halen hooguit een dauwpunt verlaging van -10°C.

Wat betekent dit in de praktijk zult u zich wellicht afvragen. Voor een hoge ozonopbrengst en weinig onderhoud is het van belang om een zo laag mogelijk dauwpunt te behalen. Bij een handmatige droger heeft dit wel als nadeel dat de droger erg veel onderhoud nodig heeft. Een droger van 500 gram met industrieel silica zal namelijk veel sneller verzadigen dan eenzelfde droger met goedkope silica. De goedkope variant neemt immers veel minder vocht op uit de passerende lucht. Het gebruik van een droger gevuld met goedkope silica vermindert de vorming van een agressieve aanslag in de ozoncel. Het heeft echter weinig invloed op de ozonopbrengst. Om een hogere ozonopbrengst te bereiken zal er een goede kwaliteit silica gebruikt moeten worden. In de praktijk is dit vaak niet werkbaar door de zeer hoge onderhoudsinterval.

Automatische luchtdrogers

Er zijn ook automatische luchtdrogers op de markt, de zogeheten automatisch regenererende drogers. Deze drogers bestaan uit 2 buizen gevuld met een droogmiddel. Door 1 van deze buizen wordt lucht aangezogen en door de ozongenerator heen gepompt. Na verloop van tijd zal het droogmiddel verzadigd zijn. Op dit moment schakelt de droger over op de andere buis. De verzadigde buis wordt nu verwarmt waardoor het vocht uit het droogmiddel wordt verdreven. Dit proces herhaald zich continu.
Deze drogers hebben geen/nauwelijks onderhoud nodig en kunnen een dauwpunt halen van -40°C afhankelijk van het model. Helaas hangt er aan deze drogers wel een behoorlijk kostenplaatje. Het zorgt echter wel voor een hogere ozonopbrengst en veel minder onderhoud aan de ozongenerator.

Vijver en zwembad

Voor vijvers en particuliere zwembaden is een handmatige droger een redelijke keuze, voor de veeleisende gebruiker is een automatische droger een beter alternatief.

ozon
Zuurstofconcentrator
ozon
Zuurstofconcentrator

Een zuurstofconcentrator wordt ook vaak een zuurstofgenerator genoemd maar de juiste benaming is zuurstofconcentrator. Zuurstof wordt al lange tjd gebruikt als voedingsgas voor ozongeneratoren. De ozonopbrengst en ozonconcentratie met zuurstof zijn hoger en de onderhoudskosten doorgaans stukken lager.

Een zuurstofconcentrator bestaat uit 2 cilinders gevuld met een moleculaire zeef en werkt op basis van “pressue swing absorption”. Door 1 van de cilinders wordt lucht onder druk gepompt. De moleculaire zeef zal het grootste deel van de in de lucht aanwezige stikstof opnemen, De gas stroom die uit deze cilinder stroomt heeft doorgaans een zuurstof percentage van 90-95%. Na een korte periode zal de moleculaire zeef verzadigd zijn met stikstof. De luchtstroom wordt nu omgeschakeld naar de andere cilinder waar het proces van vooraf begint. De verzadigde cilinder is nu drukloos waardoor het stikstof wordt afgegeven aan de doorstromende lucht. Dit proces is volledig geautomatiseerd en herhaald zich een aantal keren per minuut.

Een bijkomend voordeel van zuurstofconcentratoren is dat er ook gelijk vocht uit de lucht wordt verwijderd. In welke mate dit gebeurt is afhankelijk van de werkdruk en het soort moleculaire zeef. Doorgaans halen de goedkopere zuurstofconcentratoren een dauwpunt van -10 tot -15 graden Celcius. Goede zuurstofconcentratoren halen een dauwpunt van -50 tot -60 graden Celcius bij een gelijk of lager stroomverbruik als de goedkopere varianten.

Dit verschil in dauwpunt lijkt niet noemenswaardig, maar in de praktijk is het dit wel. Niet alleen de ozonopbrengst is met een goede zuurstofconcentrator tientallen procenten hoger, ook verminderd dit drastisch het onderhoud aan de ozongenerator.

CONTACT ONS

Telefoonnummer: 073 – 5113 313 – E-mailadres: info@mpkoi.nl